Εξέλιξη Φυσικού Αντικειμένου

Το έργο ξεκινησε τον Ιούλιο 2010 και ολοκληρώθηκε το Σεπτέμβριο 2014. Όλες οι προβλεπόμενες εργασίες υλοποιήθηκαν σύμφωνα με τη μελέτη του έργου και τη τεχνική προδιαγραφή. Η πορεία υλοποίησης του έργου ακολούθησε τον αρχικό σχεδιασμό και τις τεχνικές ιδιαιτερότητες του έργου.

Παρακάτω παρουσιάζεται σε δορυφορικές απεικονίσεις (Google Earth) η περιοχή των Μεταλλείων Αμιάντου Βορείου Ελλάδος (ΜΑΒΕ) πριν και μετά την αποκατάσταση.Δορυφορική απεικόνιση των ΜΑΒΕ πριν την αποκατάσταση


Δορυφορική απεικόνιση των ΜΑΒΕ μετά την αποκατάσταση

Δορυφορική απεικόνιση των Αποθέσεων των ΜΑΒΕ πριν την αποκατάσταση


Δορυφορική απεικόνιση των Αποθέσεων των ΜΑΒΕ μετά την αποκατάσταση


Άποψη των Αποθέσεων των ΜΑΒΕ μετά την αποκατάσταση
Άποψη των Αποθέσεων των ΜΑΒΕ μετά την αποκατάσταση


Άποψη του Μεταλλείου των ΜΑΒΕ μετά την αποκατάστασηΆποψη του Μεταλλείου των ΜΑΒΕ μετά την αποκατάσταση


Created by Awapai    Powered by FlexWeb