Εξέλιξη Φυσικού Αντικειμένου
Το έργο ξεκίνησε τον Ιούλιο 2010 και η Φάση Β ολοκληρώθηκε το Σεπτέμβριο 2014. Όλες οι προβλεπόμενες εργασίες υλοποιήθηκαν σύμφωνα με τη μελέτη του έργου και τη τεχνική προδιαγραφή. Η πορεία υλοποίησης του έργου ακολούθησε τον αρχικό σχεδιασμό και τις τεχνικές ιδιαιτερότητες του έργου.

Από τον Ιανουάριο του 2016 είναι σε εξέλιξη η Φάση Γ για την εξυγίανση και τον καθαρισμό των εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντα χώρου αυτών από αμίαντο και πετρελαιοειδή. Με την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης των εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντα χώρου θα εξυγιανθεί στο σύνολο του ο χώρος των ΜΑΒΕ.


Παρακάτω παρουσιάζεται σε δορυφορικές απεικονίσεις (Google Earth) η περιοχή των Μεταλλείων Αμιάντου Βορείου Ελλάδος (ΜΑΒΕ) πριν και μετά την αποκατάσταση.Δορυφορική απεικόνιση των ΜΑΒΕ πριν την αποκατάσταση


Δορυφορική απεικόνιση των ΜΑΒΕ μετά την αποκατάσταση

Δορυφορική απεικόνιση των Αποθέσεων των ΜΑΒΕ πριν την αποκατάσταση


Δορυφορική απεικόνιση των Αποθέσεων των ΜΑΒΕ μετά την αποκατάσταση


Άποψη των Αποθέσεων των ΜΑΒΕ μετά την αποκατάσταση
Άποψη των Αποθέσεων των ΜΑΒΕ μετά την αποκατάσταση


Άποψη του Μεταλλείου των ΜΑΒΕ μετά την αποκατάστασηΆποψη του Μεταλλείου των ΜΑΒΕ μετά την αποκατάσταση


Created by Awapai    Powered by FlexWeb