Υγιεινή & Ασφάλεια Εργαζομένων

Το έργο εκτελείται λαμβάνοντας όλα τα απαιτούμενα και κατάλληλα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα και με τα όσα προβλέπονται από τη σχετική Νομοθεσία, ώστε γενικά να αποφευχθεί οποιοδήποτε ατύχημα ή οποιαδήποτε ζημία που προέρχεται από τη φύση της εργασίας. Επιπρόσθετα, επειδή το εργασιακό περιβάλλον είναι βεβαρημένο με υλικά δεσμευμένου και αδέσμευτου αμιάντου, λαμβάνονται επιπλέον μέτρα προστασίας για τη δημόσια υγεία και την υγεία των εργαζομένων.


Οργανωτικά Μέτρα Προστασίας

Ο χώρος των ΜΑΒΕ έχει διαχωριστεί σε ζώνες προστασίας (άσπρες και μαύρες περιοχές) ανάλογα με το βαθμό ρύπανσης των περιοχών. Οι εν λόγω περιοχές έχουν διαχωριστεί με συρματοπλέγματα ή άλλα πλέγματα οριοθέτησης και έχουν σημανθεί κατάλληλα για την αποτροπή εισόδου σε αυτές μη εξουσιοδοτημένου προσωπικού.Σήμανση της περιοχής των ΜΑΒΕ

Οι εργαζόμενοι που εμπλέκονται στις παραπάνω εργασίες έχουν εκπαιδευτεί σε θέματα αμιάντου σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από την σχετική Νομοθεσία (Π.Δ. 212/2006).

Αναφορικά με την Ιατρική παρακολούθηση των εργαζομένων, διατηρείται αρχείο με πιστοποιητικά ιατρικών εξετάσεων των εργαζομένων, σύμφωνα με την σχετική Νομοθεσία (Π.Δ. 212/2006).

Οι εργαζόμενοι φέρουν τα εξής Μέσα Ατομικής Προστασίας
- Φόρμες μιας χρήσης (CE κατηγορία 3, τύπος 5) με ενσωματωμένη κουκούλα για στεγανοποίηση γύρω από το πρόσωπο
- Μάσκες μιας χρήσης (CE FFP3)
- Υποπόδια
- Γάντια
- Κράνη
- Μπότες ασφαλείαςΜέτρα ατομικής προστασίας εργαζομένωνΤεχνικά Μέτρα Προστασίας


Οι αποθέσεις διαμορφώνονται σε βαθμίδες με χρήση χωματουργικών μηχανημάτων όπως εκσκαφείς, μπουλντόζες και φορτηγά και στη συνέχεια επικαλύπτονται με φυτική γη.

Κατά τη διάρκεια των έργων εφαρμόζονται μέθοδοι διαβροχής των επιφανειών εργασίας, των υλικών εκσκαφής και του οδικού δικτύου με τη χρήση ειδικών συστημάτων διαβροχής και Υδροφόρων οχημάτων.

Στο χώρο του Εργοταξίου έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν Μονάδες Απολύμανσης Προσωπικού (Decontamination Units), σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από την Σχετική Νομοθεσία (Π.Δ. 212/2006, ΚΥΑ 20017/84/2009).Εγκαταστάσεις Εργοταξίου με Μονάδες Απολύμανσης εργαζομένωνΕπιπρόσθετα, τα οχήματα που εμπλέκονται στις παραπάνω εργασίες, μετά το τέλος των εργασιών κάθε μέρας / πριν την έξοδο τους από τη μαύρη στην άσπρη περιοχή καθαρίζονται σχολαστικά τόσο εξωτερικά με την χρήση ισχυρών πλυστικών συστημάτων, όσο και εσωτερικά με την χρήση ισχυρών απορροφητικών μηχανών με φίλτρα τύπου HEPA.


Created by Awapai    Powered by FlexWeb