Τεχνικός & Επιστημονικός Σύμβουλος

ΦΑΣΗ Γ
Αντικείμενο του έργου αποτελεί η παροχή υπηρεσιών μετρήσεων και ελέγχων Υγιεινής και Ασφάλειας στα πλαίσια του έργου: «Εξυγίανση-Αποκατάσταση Κτιριακών Εγκαταστάσεων και Περιβάλλοντος Χώρου των ΜΑΒΕ–Κατασκευή ΧΥΤΑΜ».

Ανάδοχος του Έργου: ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ ΑΕ
Προϋπολογισμός: 164.030 €

ΦΑΣΗ Β
Η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ανέθεσε, ύστερα από ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό, στην Κοινοπραξία «ΠΛΙΝΙΟΣ Α.Ε. – ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Ε.», το 1ο υποέργο με τίτλο «Τεχνική και επιστημονική υποστήριξη για την ολοκλήρωση έργου αποκατάστασης αποθέσεων των Μεταλλείων Αμιάντου Βορείου Ελλάδος στο Ζιδάνι Κοζάνης» του έργου «Ολοκλήρωση έργου αποκατάστασης αποθέσεων των Μεταλλείων Αμιάντου Βορείου Ελλάδος στο Ζιδάνι Κοζάνης».

Γενικός στόχος του Τεχνικού & Επιστημονικού Συμβούλου είναι η πολυεπίπεδη υποστήριξη της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (Επίπεδα: Διαχειριστικό, Νομικό, Περιβαλλοντικό, Μέτρα ασφάλειας – υγιεινής, Δημοσιότητας – ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης), ώστε να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική υλοποίηση του κυρίως έργου, όσον αφορά στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για τη διαχειριστική, λειτουργική και χρονική υποστήριξη του έργου, την παρακολούθηση και τον συντονισμό των εμπλεκόμενων φορέων υλοποίησης, την απορρόφηση των χρηματοδοτήσεων και γενικότερα την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στην παρακολούθηση του συστήματος περιβαλλοντικών παραμέτρων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του.

Η ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Ε. με πολυετή συμβουλευτική και ερευνητική εμπειρία, παρέχει συμβουλευτικές μελετητικές υπηρεσίες στους εξής τομείς: Χωροταξικός – Περιφερειακός σχεδιασμός – Διαχείριση και Αξιολόγηση Κοινοτικών Προγραμμάτων, Πολεοδομικός σχεδιασμός – Αξιοποίηση Ανάπτυξη Ακινήτων, Εκτίμηση Πολεοδομικών Οικονομικών και Κοινωνικών Επιπτώσεων, Οικονομικές Κλαδικές Μελέτες – Μελέτες Σκοπιμότητας.

Η ΠΛΙΝΙΟΣ Α.Ε. Ανεξάρτητοι Σύμβουλοι Περιβάλλοντος, Εταιρεία Έντασης Γνώση του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στο τομέα αποτίμησης περιβαλλοντικών κινδύνων σε κάθε είδους χώρους και εγκαταστάσεις. Το εργαστήριο της ΠΛΙΝΙΟΣ είναι διαπιστευμένο από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) κατά ISO 17025:2005 (Αρ. Πιστ. 338) για δειγματοληψίες και αναλύσεις αμιάντου, όπως προβλέπεται από την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία, και ελέγχεται τακτικά από το Βρετανικό Υπουργείο Υγείας για την αξιοπιστία των αναλύσεων του.Created by Awapai    Powered by FlexWeb