Ιστορικό
Το 1936 ανακαλύφθηκε το μεγαλύτερο κοίτασμα αμιάντου της Ελλάδας στο Ζιδάνι του Νομού Κοζάνης. Μετά από 40 περίπου χρόνια (το 1977) η ελληνική κυβέρνηση ανέθεσε την εκμετάλλευσή του στην ΕΤΒΑ, η οποία για το λόγο αυτό ίδρυσε τη θυγατρική εταιρία Μεταλλεία Αμιάντου Βορείου Ελλάδος (ΜΑΒΕ) Α.Ε. Την ίδια χρονιά ο αμίαντος χαρακτηρίστηκε, ως ένα από τα 10 πιο καρκινογόνα υλικά. Το 1982 ξεκίνησε η λειτουργία της μονάδας εξόρυξης και επεξεργασίας αμιάντου στο Ζιδάνι, που ήταν η μεγαλύτερη στην Ευρώπη. Από το 2002 η κυριότητα των εγκαταστάσεων των ΜΑΒΕ, έχει περιέλθει στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (πρώην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κοζάνης) για χρονικό διάστημα 30 ετών, με σκοπό την περιβαλλοντική αποκατάσταση, αναβάθμιση και αξιοποίηση αυτών.

Κατά τη διάρκεια της 18ετούς λειτουργίας της η εταιρεία εξόρυξε περισσότερους από 70 εκατομμύρια τόνους σερπεντίνη, από τους οποίους παρήχθησαν ένα εκατομμύριο τόνοι χρυσότιλου (λευκού αμιάντου). To υπόλοιπο, φτωχό σε ίνες αμιάντου μετάλλευμα, εναποτέθηκε στο χώρο των αποθέσεων.Γενική άποψη των ΜΑΒΕ κατά τη διάρκεια της περιόδου κατασκευής του εργοστασίουΓενική άποψη των ΜΑΒΕ κατά τη διάρκεια της περιόδου κατασκευής του εργοστασίου


Created by Awapai    Powered by FlexWeb