Περιγραφή Περιοχής
Τα Μεταλλεία Αμιάντου Βορείου Ελλάδας (ΜΑΒΕ), βρίσκονται στην περιοχή Ζιδάνι (Νομός Κοζάνης -Δυτική Μακεδονία) που απέχει περίπου 40 χλμ από την πόλη της Κοζάνης. Σε απόσταση ενός χιλιομέτρου, διέρχεται ο ποταμός Αλιάκμονας στο σημείο που σχηματίζεται η τεχνητή λίμνη Πολυφύτου, εξαιτίας του ομώνυμου φράγματος. Σε ακτίνα μόλις 5 χλμ, βρίσκονται 4 χωριά με συνολικό πληθυσμό περίπου 1.800 κατοίκους.Προβολή των MABE σε χάρτη μεγαλύτερου μεγέθουςΆποψη της ευρύτερης περιοχής των ΜΑΒΕ - Τεχνητή λίμνη Πολυφύτου (στο βάθος διακρίνονται τα ΜΑΒΕ)


Ο χώρος των ΜΑΒΕ καταλαμβάνει μια έκταση περίπου 4.135 στρεμμάτων χωρίζεται σχηματικά σε 4 ενότητες που αποτελούνται από το Μεταλλείο, τις Αποθέσεις, τις Κτιριακές Εγκαταστάσεις και τους υπόλοιπους Υπαίθριους Χώρους:


Μεταλλείο: καλύπτει έκταση 335.000m². Η εξόρυξη γινόταν στο ανοικτό μεταλλείο με τη χρήση εκρηκτικών εφαρμόζοντας τη μέθοδο των ορθών κλειστών βαθμίδων. Η διαδικασία της εξόρυξης είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας χοανοειδούς εκσκαφής, βάθους 180 μέτρων περίπου, με βαθμίδες ύψους 10 μέτρων και πλάτους 5 μέτρων. Στον πυθμένα του μεταλλείου έχει σχηματιστεί μια λίμνη που καλύπτει επιφάνεια περίπου 125 στρ.Άποψη του Μεταλλείου Αμιάντου ΜΑΒΕΆποψη του Μεταλλείου Αμιάντου ΜΑΒΕΑποθέσεις: καταλαμβάνουν έκταση 532.000m². Το υλικό των αποθέσεων προέρχεται από το εργοστάσιο (παραπροϊόντα επεξεργασίας αμιάντου) και από τα στείρα υλικά του ορυχείου. Ο συνολικός όγκος των αποθέσεων ανέρχεται σε 69.000.000 τόνους, ο οποίος σχηματίζει τεράστιους σωρούς, που είναι ορατοί από μεγάλη απόσταση και βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη του ενός χιλιομέτρου από τον ποταμό Αλιάκμονα. Εξαιτίας της μορφολογίας του εδάφους η εναπόθεση του στείρου υλικού δημιούργησε ένα ενιαίο πρανές ύψους 180 μέτρων χωρίς ενδιάμεσες βαθμίδες. Φαινόμενα κατολίσθησης και καθιζήσεις έχουν παρουσιαστεί επανειλημμένα, εξαιτίας του τεράστιου όγκου των αποθέσεων που συνδυάζεται με εξαιρετικά απότομες κλίσεις.


Άποψη των Αποθέσεων των ΜΑΒΕΚτιριακές Εγκαταστάσεις: καταλαμβάνουν έκταση 25.000m² (κτίρια Διοικητικών Υπηρεσιών, Παραγωγής και Βοηθητικών Χώρων) και η συνολική επιφάνεια των κτιρίων προσεγγίζει τα 44.000m². Η μονάδα παραγωγής αποτελούνταν από το κτίριο πρωτογενούς θραύσης, το κτίριο ξήρανσης, το κτίριο μεταφοράς, τα τρία (3) σιλό υγρού μεταλλεύματος, έξι (6) σιλό ξηρού μεταλλεύματος, το κτίριο της κύριας επεξεργασίας, το κτίριο έτοιμου προϊόντος, το συγκρότημα κλειστών μεταφορικών ταινιών και το συγκρότημα ταινιοδρόμων απόθεσης. Το κτίριο των Διοικητικών Υπηρεσιών περιελάμβανε γραφεία και εργαστήρια, ενώ το κτίριο Βοηθητικών Εγκαταστάσεων αποτελούνταν από το μηχανουργείο, το ιατρείο, χώρους συνεστιάσεων, αποδυτήριων, εστιατόριο κλπ. Σε μικρή απόσταση από το κτίριο των γραφείων βρίσκεται ένας μικρός οικισμός με 17 προκατασκευασμένα σπίτια που χρησίμευαν ως μόνιμη ή προσωρινή κατοικία των εργαζομένων στα ΜΑΒΕ.Άποψη του Εργοστασίου Επεξεργασίας των ΜΑΒΕΆποψη των Σιλό των ΜΑΒΕ
Άποψη του κτιρίου Βοηθητικών Υπηρεσιών των ΜΑΒΕΆποψη του Σπαστήρα των ΜΑΒΕΆποψη του των Μεταφορικών Ταινιών των ΜΑΒΕ
Γενική άποψη των κτιριακών εγκαταστάσεων των ΜΑΒΕ
Άποψη του Εργοστασίου Επεξεργασίας και του Κτιρίου Ξήρανσης των ΜΑΒΕΥπόλοιπη επίπεδη έκταση: περίπου 3.500.000 m². Αξίζει να αναφερθεί ότι σε απόσταση 500m από το Μεταλλείο βρίσκεται Μοναστήρι του 17ου αιώνα (Μονή Ζιδανίου), που ελκύει πολλούς επισκέπτες από όλη την Ελλάδα όλο το χρόνο.Created by Awapai    Powered by FlexWeb