Το Έργο

'Το μεταλλείο αμιάντου πρασινίζει'
Το έργο περιλαμβάνει την περιβαλλοντική αποκατάσταση των Αποθέσεων και του Μεταλλείου των Μεταλλείων Αμιάντου Βορείου Ελλάδος (ΜΑΒΕ) στο Ζιδάνι Κοζάνης. Βίντεο

περισσότερα

Η Περιοχή

Κατά τη διάρκεια της 18ετούς λειτουργίας των ΜΑΒΕ εξορύχθηκαν περισσότεροι από 70 εκατομμύρια τόνοι σερπεντίνη, από τους οποίους παρήχθησαν ένα εκατομμύριο τόνοι χρυσότιλου (λευκού αμιάντου). To υπόλοιπο, φτωχό σε ίνες αμιάντου μετάλλευμα, εναποτέθηκε στο χώρο των αποθέσεων.

περισσότερα

Αμίαντος

Ο αμίαντος είναι επικίνδυνος όταν διασκορπίζεται στον αέρα με τη μορφή πολύ μικρών ινών, αόρατων στο γυμνό μάτι. Η εισπνοή αυτών των ινών αμιάντου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές νόσους.

περισσότερα

Φορείς

ΦΑΣΗ Γ
ΦΑΣΗ Β
Ανάδοχος του Υποέργου Ι: ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ ΑΕ                                                              Ανάδοχος του Υποέργου ΙΙ: «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ – ΑΛΚΤΗΡ Α.Κ.Τ.Ε.»

Ανάδοχος του Έργου:

Κοινοπραξία «ΙΘΑΚΗ Α.Τ.Ε. – ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΑΛΚΤΗΡ Α.Κ.Τ.Ε.»
Τεχνικός & Επιστημονικός Σύμβουλος:
Κοινοπραξία
«ΠΛΙΝΙΟΣ Α.Ε. - ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Ε.»
Το έργο συγχρηματοδοτείται από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ και από Εθνικούς Πόρους


Created by Awapai    Powered by FlexWeb