Φορείς
Κύριος των Έργων:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ


Στοιχεία επικοινωνίας:
Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης
Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
Διοικητήριο
Τ.Κ. 50100  -  Κοζάνη
Τηλ: 24613 51210 ,  Φαξ: 24610 47213


-----------------------------------------------------------------


ΦΑΣΗ Γ

Ανάδοχος του Υποέργου Ι:
ΓΕΩΑΝΑΛΥΣΗ ΑΕ
Στοιχεία επικοινωνίας:
Γ. Γενηματά 54
Τ.Κ.55135-  Θεσσαλονίκη
Τηλ: 2310 496800,  Φαξ: 2310 444499Ανάδοχος του Υποέργου ΙΙ:
«ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΕ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ – ΑΛΚΤΗΡ Α.Κ.Τ.Ε.»Το έργο συγχρηματοδοτείται από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" και από Εθνικούς Πόρους.

----------------------------------------------------------------------------

ΦΑΣΗ Β
Ανάδοχος του Έργου:
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ  «ΙΘΑΚΗ Α.Τ.Ε. – ΕΡΓΑΣΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΑΛΚΤΗΡ Α.Κ.Τ.Ε.» 

Στοιχεία επικοινωνίας:
Αιόλου 67
Τ.Κ.10559  -  Αθήνα
Τηλ: 210 3837748,  Φαξ: 210 3837633

Τεχνικός & Επιστημονικός Σύμβουλος:

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ   «ΠΛΙΝΙΟΣ Α.Ε. - ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Α.Ε.»    

        

Στοιχεία επικοινωνίας:
Τεχνολογικό & Επιστημονικό Πάρκο Αττικής "ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ"
ΕΚΕΦΕ ‘ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ’
Τ.Κ. 15310  -  Αγ. Παρασκευή
Τηλ: 210 6517800,  Φαξ: 210 6517890,  Email: info@plinios.orgΤο έργο συγχρηματοδοτείται από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013" και από Εθνικούς Πόρους.Created by Awapai    Powered by FlexWeb